"Tylko miłość jest twórcza."

                         św. Maksymilian

   

 

ARTYKUŁY  I  OPRACOWANIA

KATOLICKIEGO  STOWARZYSZENIA  LEKARZY  POLSKICH  ZIEMI  SANOCKIEJ

 

W trakcie

opracowy-

wania

  

SPIS  TREŚCI